Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Bromsmae

Bromsmae er en del af Center Døgn i Middelfart Kommune.

I henhold til Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85, er Bromsmae et botilbud til voksne over 18 år med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tilbuddet henvender sig til borgere som kan have brug for særlig støtte i hverdagen, på grund af medfødte eller erhvervede hjerneskader.

Der er 9 lejemål til rådighed, som udgøres af almen ældre- og handicapvenlige boliger. 

Tilbuddet er individuelt tilrettelagt i henhold til den handleplan og de aftaler der foreligger mellem kommunen, borgeren og de pårørende. 

Bromsmaes formål

Formålet er at yde en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, som tilpasses den enkelte borgers ønsker og behov.

Borgerne på Bromsmae har som udgangspunkt brug for omfattende støtte. Formålet er at give den nødvendige hjælp, så der opnås en sammenhængende hverdag. Der er fokus på udvikling, fastholdelse af færdigheder og sociale kompetencer, så den enkelte borger får bedre mulighed for at håndtere de udfordringer, der ligger til grund for opholdet.

Borgerne på Bromsmae imødekommes af en struktureret hverdag med en høj grad af forudsigelighed og faste rammer. Under de betingelser, øges muligheden for at fastholde den enkelte borgers fokus på udvikling og indlæring.

Pædagogikken

Medarbejderne anvender en bred vifte af pædagogiske arbejdsmetoder som tilgodeser borgernes ønsker, mål og individuelle behov:
 
Faglige tilgange
• Anerkendende tilgang
• Neuro-pædagogisk tilgang
• Relations pædagogisk tilgang
 
 Metoder
• Marte Meo
• Kontakt-Ø
• Tegn til Tale (TTT)
• Brug af Pictogrammer og anden billedkommunikation

Udgangspunktet for den pædagogiske og sundhedsfaglige indsats på Bromsmae er, at alle mennesker har individuelt potentiale for at udvikle sig og opnå en indholdsrig tilværelse.

Der arbejdes værdsættende og anerkendende i samværet med borgerne. Dette gøres med henblik på at motivere og opfordre til en positiv udvikling. Medarbejderne tager derfor udgangspunkt i ressourcer og udviklingspotentiale. Hensigten er at støtte og så vidt muligt give den enkelte borger indsigt i egne evner og muligheder.

På Bromsmae imødekommer medarbejderne sig borgernes fysiske, sundhedsmæssige, følelsesmæssige og sociale behov. Den pædagogiske indsats tilpasses derfor ud fra borgernes behov, således at man opnår det rette niveau af hjælp og støtte i hverdagen. Formålet er at finde den rette tilskyndelse så borgerne oplever, at de kan efterkomme forventninger og mål.

Der lægges vægt på gennem de nævnte metoder at finde og opretholde en effektiv og hensigtsmæssig kommunikation mellem medarbejder og borger.

Målsætning for tilbuddet

Der udarbejdes mål i forbindelse med handleplansmøder. Afhængigt af borgerens ønsker og mulighed for at tage ansvar, deltager vedkommende aktivt.

Har borgeren ikke mulighed for at deltage aktivt i målsætningerne, så er det medarbejderne der foretager den nødvendige planlægning. Dette vil typisk ske i samråd med de pårørende og den kommune, der har bevilliget pladsen.

Der udarbejdes delmål som skal sikre den enkeltes behov. Dette sker ved afklaringssamtaler med borgeren selv og de pårørende, for at afstemme forventninger og indgåelse af konkrete aftaler for samarbejdet.

Det har stor betydning, at der er en forventningsafklaring mellem de involverede parter, da samarbejdet i høj grad beror på tillid og kommunikation.

Som en vigtig del af tilbuddet vil medarbejderne på Bromsmae have fokus på borgernes udvikling og velbefindende. Dette sker blandt andet ved personale- og teammøder, hvor der foretages evalueringer af mål og delmål.

Boligen, faciliteter og omgivelser

Bromsmae har 9 selvstændige etværelses lejligheder på 37 m2, som alle indeholder tekøkken og eget bad.
Der er taget hensyn til, at de fremstår lyse med et godt lysindfald. De er lette at indrette efter borgernes egne behov og ønsker. Fra boligen er der nem adgang til haveanlæg og fællesområderne.

Bromsmae har ikke fælleskøkken og derfor leveres maden udefra. Borgerne kan vælge at spise i egen bolig eller i fællesskab med deres medbeboere.

Bromsmae ligger i udkanten af Ejby på Vestfyn, tæt på naturen.

Der er gode indkøbsmuligheder og togstationen, der ligger midt i byen, giver let adgang til at komme videre ud i landet.

Aktiviteter

Der er mulighed for, at låne lokaler ved egen fødselsdag. 

Handicaptilgængelighed

På Bromsmae er både de private lejemål og fællesarealerne indrettet handicapvenligt.

Samarbejdet med pårørende

Pårørende bliver inddraget i det omfang, den enkelte borger ønsker det og har mulighed for at tage beslutning om dette. 
Bromsmae har et tæt og værdsat samarbejde med et pårørende råd, som også er tilknyttet Fælleshåb og Skovbakken.

Center Døgn Middelfart

Udover Bromsmae består Center Døgn af bostederne Fælleshåb, Skovbakken, Guldregnen og Teglgårdhuset. Tilsammen udgør de fem bosteder Middelfart Kommunes samlede døgn botilbud.