Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Fælleshåb

Fælleshåb er en del af Center Døgn i Middelfart Kommune.

I henhold til Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85, er Fælleshåb et botilbud til voksne over 18 år med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tilbuddet henvender sig til borgere som kan have brug for særlig støtte i hverdagen, på grund af medfødte eller erhvervede hjerneskader.

Der er 30 lejemål til rådighed som udgøres af almen ældre- og handicapvenlige boliger.

Tilbuddet er individuelt tilrettelagt i henhold til den handleplan og de aftaler, der foreligger mellem kommunen, borgeren og de pårørende.

Fælleshåbs formål

Formålet er at yde en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, som tilpasses den enkelte borgers ønsker og behov.

Borgerne på Fælleshåb har som udgangspunkt brug for omfattende støtte. Formålet er at give den nødvendige hjælp, så der opnås en sammenhængende hverdag. Der er fokus på udvikling, fastholdelse af færdigheder og sociale kompetencer, så den enkelte borger får bedre mulighed for at håndtere de udfordringer, der ligger til grund for opholdet.

Borgerne på Fælleshåb imødekommes af en struktureret hverdag med en høj grad af forudsigelighed og faste rammer. Under de betingelser, øges muligheden for at fastholde den enkelte borgers fokus på udvikling og indlæring.

Pædagogikken

Medarbejderne anvender en bred vifte af pædagogiske arbejdsmetoder som tilgodeser borgernes ønsker, mål og individuelle behov:
 
Faglige tilgange
• Anerkendende tilgang
• Neuro-pædagogisk tilgang
• Relations pædagogisk tilgang
 
 Metoder
• Marte Meo
• Kontakt-Ø
• Tegn til Tale (TTT)
• Brug af Pictogrammer og anden billedkommunikation

Udgangspunktet for den pædagogiske og sundhedsfaglige indsats på Fælleshåb er, at alle mennesker har potentiale for at udvikle sig og opnå en indholdsrig tilværelse.

Der arbejdes værdsættende og anerkendende i samværet med borgerne. Dette gøres med henblik på at motivere og opfordre til en positiv udvikling. Medarbejderne tager derfor udgangspunkt i ressourcer og udviklingspotentiale. Hensigten er at støtte og så vidt muligt give den enkelte borger indsigt i egne evner og muligheder.

På Fælleshåb imødekommes borgernes fysiske, sundhedsmæssige, følelsesmæssige og sociale behov.  Den pædagogiske indsats tilpasses derfor ud fra borgernes forudsætninger, således at man opnår det rette niveau af hjælp og støtte i hverdagen. Formålet er at finde den rette tilskyndelse så borgerne oplever, at de kan efterkomme forventninger og mål.

Der lægges vægt på gennem de nævnte metoder at finde og opretholde en effektiv og hensigtsmæssig kommunikation mellem medarbejder og borger.

Målsætning for tilbuddet

Der udarbejdes mål i forbindelse med handleplansmøder. Afhængigt af borgerens ønsker og mulighed for at tage ansvar, deltager vedkommende aktivt.

Har borgeren ikke mulighed for at deltage aktivt i målsætningerne, så er det medarbejderne der foretager den nødvendige planlægning. Dette vil typisk ske i samråd med de pårørende og den kommune, der har bevilliget pladsen.

Der udarbejdes delmål som skal sikre den enkeltes behov og ønsker. Dette sker ved afklaringssamtaler med borgeren selv og eventuelt de pårørende, for at afstemme forventninger og indgåelse af konkrete aftaler for samarbejdet.

Det har stor betydning, at der er en forventningsafklaring mellem de involverede parter, da samarbejdet i høj grad beror på tillid og kommunikation.

Som en vigtig del af opholdet vil medarbejderne på Fælleshåb have fokus på borgernes udvikling og velbefindende. Dette sker blandt andet ved personale- og teammøder, hvor der foretages evalueringer af mål og delmål.

Boligen, faciliteter og omgivelser

Fælleshåb ligger på Vestfyn ca. 8 km uden for Middelfart, tæt på naturen og med kort afstand til skov og strand. Sammen med Fælleshåbs egne udendørsarealer, giver dette rig mulighed for et aktivt udendørsliv.

Bostedet har sin egen bus og der er mulighed for offentlig transport med rutebil og teletaxa. De nærmeste indkøbsmuligheder ligger i Brenderup og Nørre Åby.

Efter en større renovering og modernisering i 2008 har Fælleshåb 28 lejligheder fordelt på 5 huse, som også indeholder fælleskøkken og fælles opholdstuer. Lejlighederne er indrettet med tekøkken og eget badeværelse.

Fælleskøkkenet har tilknyttede ernæringsassistenter der tilbeder mad til borgerne og udarbejder kostplaner. Borgerne kan vælge selv at købe ind og lave mad, eventuelt med støtte fra medarbejderne.

Indendørs- og udendørsarealerne på Fælleshåb giver borgerne mulighed at deltage i socialt samvær og indgå i private relationer.

Aktiviteter

Der er mulighed for, at låne lokaler til for eksempel fødselsdagsfester og andre private sammenkomster.

Udendørsarealerne med frugttræer og græsplæner kan bruges til boldspil og afslappende ture i området. Endvidere er der bålplads og hængekøjer i haveanlægget.

Fælleshåb har et computerrum og et fælles musikrum, der er udstyret med instrumenter som står til fri afbenyttelse for borgerne. - Herudover er der etableret et motionsrum som kan benyttes dagligt.

Enkelte borgere deltager i aktiviteter udenfor botilbuddet, ved at de selv tager den offentlige bus.

Handicaptilgængelighed

På Fælleshåb er både de private lejemål og fællesarealerne indrettet handicapvenligt.

 
Samarbejdet med pårørende

Pårørende bliver inddraget i det omfang, den enkelte borger ønsker det og har mulighed for at tage beslutning om dette.
Fælleshåb har et tæt og værdsat samarbejde med et pårørende råd, som også er tilknyttet Skovbakken og Bromsmae.

Center Døgn Middelfart

Udover Fælleshåb består Center Døgn af bostederne Skovbakken, Bromsmae, Guldregnen og Teglgårdhuset. Tilsammen udgør de fem bosteder Middelfart Kommunes samlede døgn botilbud.