Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Guldregnen

Guldregnen er en del af Center Døgn i Middelfart Kommune. Tilbuddet drives efter Servicelovens § 85 og Almenboliglovens § 105. Hvilket i praksis betyder, at borgerne lejer deres bolig på ordinære vilkår.
Dette gælder for de 29 lejemål. Herudover er der 2 lejemål, der fungerer som midlertidige botilbud til voksne efter Servicelovens § 107.
Et ophold på Guldregnen er et tilbud til borgere over 18 år, der har betydelig psykisk funktionsnedsættelse og særlige sociale problemstillinger.

Den hjælp og støtte som borgerne tilbydes, tager afsæt i Middelfart Kommunes strategi for fremtidens velfærd:

”Strategien for fremtidens velfærd bygger på en rehabiliterende tilgang til borgerne og handler grundlæggende om, at vi arbejder for, at borgerne lykkes. Det betyder, at vi møder borgerne i øjenhøjde og med udgangspunkt i netop deres behov, ønsker og drømme. Vi arbejder med individuelt tilpassede, fleksible løsninger, målrettede og tidsafgrænsede forløb med fokus på effekten af indsatserne, med involvering af borgernes netværk og en høj grad af koordinering på tværs”.

Det betyder, at borgerne på Guldregnen får hjælp til at bringe alle deres ressourcer i spil, for dermed at sætte fokus på udvikling og muligheder. 

På Guldregnen tilrettelægges hverdagen i overensstemmelse med den handleplan, som borger og kommune i fælleskab har lagt for opholdet.

Guldregnens formål

Guldregnens medarbejdere tilbyder hjælp og guidning, som har til formål at støtte og skabe motivation i den enkelte borgers recoveryproces.
Dette er for borgeren en meget personlig og individualiseret metode, som bygger på viden og forventning om, at alle kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom. Det gøres med respekt for borgerens ret til selvbestemmelse og medindflydelse. Målet er så vidt muligt, at få borgeren ind i en selvstændig tilværelse ved hjælp af en helhedsorienteret indsats.

Pædagogik

På Guldregnen arbejdes der ud fra en rehabiliterende tankegang. Den bygger på en målrettet, tidsbestemt og tværfaglig samarbejdsproces mellem medarbejdere, borger og de pårørende.      
Som udgangspunkt har den enkelte borger ansvaret for eget liv, med de muligheder og udfordringer det indebærer. Medarbejderne vil støtte borgeren i dette og skabe betingelserne for, at der kan opnås forandring og udvikling.
Det har stor betydning, at den enkelte oplever kontakt, omsorg og støtte til at omlægge sit liv. Der lægges derfor vægt på brugen af anerkendende og jeg-støttende pædagogiske tilgange.

Medarbejderne anvender en bred vifte af pædagogiske arbejdsmetoder, der benyttes ud fra borgernes ønsker, mål og individuelle behov:

• Systemisk tilgang
• Kognitive behandlingsformer, herunder social færdighedstræning
• Miljøterapi
• Jeg-støttende samtaler
• Rehabilitering
• Recovery
• Anerkendende samtaler
• NADA

Boligen, faciliteter og omgivelser

Guldregnen er opført i 2009 som et socialt kommunalt boligbyggeri med 31 toværelses lejligheder. Lejlighederne er designet, så man får størst mulig glæde af lysindfald, og de kan nemt indrettes efter egne behov og ønsker. Der er trinette-køkken samt stort badeværelse, hvor der kan installeres vaskemaskine og tørretumbler.
Til hver lejlighed er der tilhørende terrasse eller altan, som giver borgerne mulighed for at nyde områdets naturskønne omgivelser fra egen bolig.  
Der er fællesarealer med store lyse stuer og tv- sofagrupper, hvor der er mulighed for socialt samvær. Både stuer og fællesrum kan efter aftale benyttes til private formål.

På fællesarealerne er der indrettet flere fælleskøkkener, der giver mulighed for at etablere madklubber. Dette kan ske på borgernes eget initiativ eller i samarbejde med medarbejderne. Borgernes venner og familie er velkomne til at deltage.

Guldregnen ligger tæt på skov og strand. Der er gode og nære indkøbsmuligheder, og Middelfart station ligger kun få minutters gang fra bostedet. Det giver mulighed for berigende oplevelser i nærområdet og nem adgang til at rejse videre ud i landet, til andre større byer som Odense, Vejle og Kolding.
Guldregnen er indrettet handicapvenligt, idet både lejligheder og fællesarealer er opført, så de tilgodeser dette behov.

Aktiviteter

Medarbejderne på Guldregnen støtter borgerne i at få struktur på hverdagen. Man arbejder i tværfaglige teams, der ved hjælp af uge- og dagsplaner sikrer, at borgerne opnår færdigheder de har brug for i deres udvikling. Som noget helt naturligt opfordres borgerne til at deltage i hverdagens praktiske gøremål.

Borgerne opfordres også til at gøre brug af de aktiviteter der findes i området, herunder Multihuset og Cafeen.

Der lægges vægt på, at den enkelte har en indholdsrig og udviklende hverdag, der samfundsmæssigt set giver adgang til at deltage på lige fod med andre borgere, da dette understøtter borgerens recoveryproces. Sociale kontakter udadtil, i form af familie og venner, inddrages derfor så vidt muligt i samarbejdet mellem borger og bosted.

Samarbejdet med pårørende

Pårørende bliver inddraget i det omfang, den enkelte borger ønsker det.

Husregler

Ophold på Guldregnen skal foregå efter almindelig skik og brug. Det forventes, at borgerne tager hensyn til hinanden og indordner sig under gældende regler.
Besøgende må opholde sig på fællesarealerne, hvis det ikke er til gene for Guldregnens borgere. Dette gælder også ved indtagelse af alkohol. Euforisende stoffer må ikke forefindes på stedet.
Der må ikke holdes kat eller hund. Men der kan træffes aftale om mindre dyr, som kan holdes i bur.

Center Døgn Middelfart

Guldregnen udgør sammen med Teglgårdshuset, Fælleshåb, Skovbakken og Bromsmae, det samlede døgn botilbud i Middelfart Kommune.