Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Guldregnen

Guldregnens ansatte tilbyder dagligt støtte og guidning, der understøtter den enkelte borgers recoveryproces. Ligesom resten af Middelfart Kommune arbejder Guldregnes ansatte rehabiliterende.

Guldregnen er en del af De Socialpsykiatriske Botilbud i Middelfart Kommune og drives efter Servicelovens § 85 og Almenboliglovens § 105. Det betyder, at borgeren lejer sin bolig på ordinære lejevilkår. Guldregnen er et bo-lignende tilbud til borgere over 18 år, som har betydelig psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemstillinger.

Tilgangen til borgeren tager afsæt i Middelfart Kommunes ”strategi for fremtidens velfærd”.

”Strategien for fremtidens velfærd bygger på en rehabiliterende tilgang til borgerne og handler grundlæggende om, at vi arbejder for, at borgerne lykkes. Det betyder, at vi møder borgerne i øjenhøjde og med udgangspunkt i netop deres behov, ønsker og drømme. Vi arbejder med individuelt tilpassede, fleksible løsninger, målrettede og tidsafgrænsede forløb med fokus på effekten af indsatserne, med involvering af borgernes netværk og en høj grad af koordinering på tværs”.

Det betyder, at borgerne støttes i at få alle sine ressourcer i spil, inddrages i de kommunale opgaver, behandles forskeligt ud fra deres individuelle behov og at der er fokus på forebyggelse.

Kerneopgaven; ”at alle borgere støttes i at blive selvhjulpne i videst muligt omfang” er i fokus ved hver enkelt borger, og tydelig i hverdagen i forhold til den handleplan, som borger og Kommune i fælleskab har lagt for opholdet.

Guldregnens formål

På Guldregnen arbejdes der rehabiliterende ud fra en recoveryorienteret tænkning. Den rehabiliterende tilgang baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger, og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Recovery er en dybt personlig proces, som bygger på troen om, at alle kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom.

Tilbuddet er til borgere, som har behov for støtte til at udvikle, eller vedligeholde sine sociale og personlige kompetencer. Det er grundlæggende værdifuldt, at der etableres et samarbejde med alle dem, der for borgeren er betydningsfulde i netop deres recoveryproces for at muliggøre et hverdagsliv med optimal selvbestemmelse.
Formålet er, at yde en helhedsorienteret indsats tilpasset den enkeltes særlige behov.

På Guldregnen lægges der vægt på, at den enkelte borger har en oplevelse af at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Den enkelte borger har ansvaret for eget liv med de konsekvenser, det indebærer. Derved også muligheder for, at skabe forandring og en ny mening i livet.

Pædagogik

De ansatte har en bred vifte af pædagogiske arbejdsmetoder, som benyttes ud fra borgernes ønsker, mål og individuelle behov:
• Systemisk tilgang
• Kognitive behandlingsformer, herunder social færdighedstræning
• Miljøterapi
• Jeg-støttende samtaler
• Rehabilitering
• Recovery
• Anerkendende samtaler
• NADA

Boligen, faciliteter og omgivelser

Guldregnen er opført i 2009, som et socialt kommunalt boligbyggeri, med 30 toværelseslejligheder. Lejlighederne er designet, så man får størst mulig glæde af lyset og det er nemt at udnytte pladsen fuldt ud efter egne indretningsplaner. Der er trinettekøkken samt stort badeværelse hvor der er mulighed for installation af vaskemaskine og tørretumbler. Til hver lejlighed er der tilhørende terrasse eller altan, hvor der er mulighed for at benytte pladsen efter egne behov i naturskønne omgivelser.   

Fællesarealer

Der er fællesarealer med store lyse stuer, tv-hjørner med sofagrupper, hvor der er mulighed for socialt samvær for dem der ønsker det. Både stuer og fællesrum kan efter aftale benyttes af borgerne til private formål.
På fællesarealerne er der flere fælleskøkkener med faciliteter, hvor der er mulighed for, blandt andet at etablere madgruppe, fælles madlavning, social samvær for dem der ønsker det.
På fællesarealerne er der også mulighed for- med eller uden personalestøtte, at oprette en begivenhed som for eksempel banko, fællessang eller søndagscafé.

Guldregnen er indrettet handicapvenligt, idet både lejligheder og fællesarealer er opført, så de tilgodeser dette behov.

Guldregnen ligger tæt på skov og strand, tæt ved gode indkøbsmuligheder og Middelfart station. Denne beliggenhed giver muligheder for at færdes- ikke blot i nærmiljøet, men også de større omkringliggende byer.

Det er også på Guldregnen, at Bostøtten -  Psykiatriteamet og De Socialpsykiatriske Botilbuds ledelse og administration holder til.

Aktiviteter

De ansatte på Guldregnen støtter borgerne i at få struktur på hverdagen. Der arbejdes med uge- og dagsplaner og borgeren opfordres til at deltage i de daglige gøremål.

Borgerne opfordres til at gøre brug af de aktivitetsmuligheder, der er i området, herunder Multihuset

Samarbejdet med pårørende

Det er altid borgeren der bestemmer sine pårørende. Pårørende bliver inddraget i det omfang, den enkelte borger ønsker det.