Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Center Døgn i Middelfart Kommune

Center Døgn er en del af Middelfart kommunes samlede velfærdsindsats. Her imødekommer man de borgere, der har brug for særlig hjælp og støtte i hverdagen. Dette sker via fem bosteder, som er placeret på forskellige lokaliteter i kommunen.

Gennem en åben og inkluderende indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers ret til selvbestemmelse, vil Center Døgn støtte borgerne i at leve et liv på egne præmisser. Det handler om at give disse borgere med forskellige fysiske og psykiske udfordringer, mulighed for at leve et udviklende og indholdsrigt liv, på linje med landets øvrige borgere.

Borgerne på Center Døgn er voksne mennesker med meget forskellige forudsætninger. Det er derfor altid en individuel vurdering der ligger til grund for, om et ophold vil være til gavn for den enkelte borger.  - Som udgangspunkt respekterer medarbejderne, at borgerne lever i eget hjem, hvad enten opholdet er af kortere eller længere varighed.

Ud fra hensigterne i gældende lovgivning, er samarbejdet mellem Center Døgn og borgerne fastlagt i tanken om brugerinddragelse og medborgerskab. Her lægges der stor vægt på at inddrage det enkelte menneskes ressourcer, og ikke mindst udvikling af kompetencer. - De fagligt begrundede indsatser i forbindelse med et ophold på Center Døgn, tager derfor udgangspunkt i det fælles mål, at borgerne opnår så høj grad af selvstændighed som muligt.

Dette samarbejde styrkes også ved hjælp af borgernes familie og venner, der kan bidrage med viden og indsigt i den enkelte borgers liv.

I Middelfart kommune er velfærd noget der opnås sammen med kommunens borgere. Det værdsættes derfor i høj grad, når pårørende og civilsamfundet som sådan støtter op omkring Center Døgn.