Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

De Socialpsykiatriske Botilbud

De Socialpsykiatriske Botilbud i Middelfart er et kommunalt tilbud, som består af; Guldregnen, Teglgårdshuset, Bostøtten - Psykiatriteamet og 4Kløveren, som alle henvender sig til psykisk sårbare borgere.

De Socialpsykiatriske Botilbud i Middelfart yder professionel specialiseret og individuel støtte til borgere over 18 år.

I De Socialpsykiatriske Botilbud i Middelfart arbejdes der ud fra et lovmæssigt grundlag indenfor: 

Lov om Social Service (SEL): 

  • § 85
  • § 86
  • § 107
  • § 108   

De Socialpsykiatriske Botilbud Middelfarts kerneopgave er; at bistå borgeren i at udvikle, eller vedligeholde kompetencer med henblik på, at opnå mestring i eget liv med mest mulig fravær af professionel støtte.

Hos De Socialpsykiatriske Botilbud i Middelfart vægtes det tværfaglige samarbejde højt i vores opgaveløsning. Kerneopgaven varetages af social- og sundhedsassistenter, pædagoger, ergoterapeuter og sygeplejersker.

I De Socialpsykiatriske Botilbud i Middelfart understøttes den enkelte borgers recoveryproces ud fra en rehabiliterende tilgang.