Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Teglgårdshuset

Teglgårdshuset er en del af Center Døgn i Middelfart Kommune. Tilbuddet er drevet efter Servicelovens § 107 og 108.

Teglgårdshuset er et tilbud om ophold til borgere over 18 år, som har betydelig psykisk funktionsnedsættelse og særlige sociale problemstillinger.

Der er tale om borgere med et konfliktfyldt forhold til omgivelserne, forårsaget af psykiske udfordringer og et omfattende alkohol- og stofmisbrug. De kan have svært ved at honorere krav og forventninger, og som følge heraf har de brug for hjælp og støtte i hverdagen, til at styrke deres sociale og personlige kompetencer.

Tilbuddet er individuelt tilrettelagt i henhold til den handleplan, som borger og kommune i fælleskab har lagt for opholdet.

Teglgårdshuset formål

Teglgårdshusets medarbejdere tilbyder hjælp og guidning, som har til formål at støtte og skabe motivation i den enkelte borgers recoveryproces. Dette er for borgeren en meget personlig og individualiseret metode, som bygger på viden og forventning om, at alle kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom. 

For Teglgårdshusets borgere har det stor betydning, at de får hjælp til at bryde med negative sociale indlæringsmønstre og en uhensigtsmæssig adfærd, der ofte bringer dem på kant med omgivelserne. Dette gøres med respekt for den enkelte borgers ret til selvbestemmelse og medindflydelse. Målet er så vidt muligt at få borgeren ind i en selvstændig tilværelse, ved hjælp af en helhedsorienteret indsats.

Herunder indgår også indsatser, som har til formål at støtte borgere, der ønsker at leve et liv uden misbrug.

Pædagogik

I Teglgårdshuset arbejdes der ud fra en rehabiliterende tankegang. Den bygger på en målrettet, tidsbestemt og tværfaglig samarbejdsproces mellem borger, medarbejdere og pårørende.      
Som udgangspunkt har den enkelte borger ansvaret for eget liv, med de muligheder og udfordringer det indebærer. Medarbejderne vil derfor gennem en åben og reflekterende dialog støtte borgeren i dette og skabe betingelserne for, at der kan opnås forandring og udvikling.

Det har stor betydning, at den enkelte oplever kontakt, omsorg og støtte til at omlægge sit liv. Der lægges derfor vægt på brugen af anerkendende og jeg-støttende pædagogiske tilgange. 

Medarbejderne anvender en bred vifte af pædagogiske arbejdsmetoder, som tilgodeser borgernes ønsker, mål og individuelle behov:

• Systemisk tilgang
• Motivationsarbejde
• Kognitive behandlingsformer, herunder social færdighedstræning
• Harm reduction
• Miljøterapi
• Relationsarbejde
• Rehabilitering
• Recovery
• Anerkendende samtaler
• NADA

Boligen, faciliteter og omgivelser

Teglgårdshuset har 16 pladser efter huset blev renoveret og moderniseret i 2014. Der er tale om toværelses lejligheder med stue, tekøkken og separat soveværelse. Der er desuden eget bad og toilet, hvor vaskemaskine og tørretumbler er installeret.
Teglgårdshuset er en smuk gammel bygning i tre plan, med en central og naturskøn beliggenhed i Middelfart. Der er gode indkøbsmuligheder samt nem adgang til offentlige transportmidler. Middelfart station ligger kun få minutters gang fra bostedet.

Fællesarealer

Teglgårdshuset har en stor hyggelig have med bålplads, stor terrasse og grill-muligheder. Herfra er der kort afstand til rekreative områder med skov og strand.
Der er fællesarealer, hvor cafemiljø og stue ligger i forlængelse af hinanden.
Herudover er der et stort fælleskøkken med mulighed for etablering af madklubber og fælles madlavning.
Det er frivilligt for beboerne om de vil være med i kostserviceordningen, der fungerer på bostedet.

Teglgårdshuset er ikke velegnet til borgere med fysiske handicap. Der er dog enkelte lejligheder, som er handicapvenligt indrettet.

Aktiviteter

Medarbejderne på Teglgårdshuset støtter borgerne i at få struktur på hverdagen. Der arbejdes med uge- og dagsplaner og borgerne opfordres til at deltage i de daglige gøremål.
Borgerne opfordres desuden til at gøre brug af de aktivitetsmuligheder som findes i området, herunder Multihuset og Caféen.

Der lægges vægt på, at den enkelte har en indholdsrig og udviklende hverdag, der samfundsmæssigt set, giver adgang til at deltage på lige fod med andre borgere, da dette understøtter borgerens recoveryproces.
Sociale kontakter udadtil, i form af familie og venner, inddrages derfor så vidt muligt i samarbejdet mellem borger og bosted.

Samarbejdet med pårørende

Det er altid borgeren selv der bestemmer, hvilke pårørende der skal inddrages i samarbejdet.

Husregler

Ophold i Teglgårdshuset følger almindelig skik og brug. Det forventes, at der tages hensyn til ens naboer. Musik er en privatsag og skal ikke høres igennem vægge og vinduer.
Besøgende må opholde sig på fællesarealerne, når der tages hensyn til de øvrige borgere. Da misbrug er en privat sag, må det ikke finde sted på fællesarealerne. Salg af stoffer i huset eller til besøgende er ikke tilladt og bliver meldt til politiet.

Center Døgn Middelfart

Teglgårdshuset udgør sammen med Guldregnen, Fælleshåb, Skovbakken og Bromsmae, det samlede døgn botilbud i Middelfart kommune.